Projecten

Integratie van projectscope in Turnarounds

- Fungeren als schakel tussen de afdeling Projecten en de Turnaround organisatie
- Integratie van de volledige projectscope in de Turnaround waarbij de TA Lead Planner het focal point is m.b.t. planning & WVB;
- Het inventariseren en mitigeren van risico’s d.m.v. een Risk Register en het rapporten hiervan richting het TA management en de betreffende Project Managers;
- Het afstemmen van de projectscope met de diverse stakeholders, o.a. Inspectie, Operatie en Constructie;
- Wekelijkse rapportage van KPI’s naar TA stuurgroep en Project Managers m.b.t. planning/schedule/risks;


Planning / WVB Lead
Aansturen van Turnaround WVB/Planning team t.b.v. de werkvoorbereiding van projectscope welke wordt uitgevoerd tijdens turnarounds.

- Omzetten van RFC Engineering work scope in een uitvoerbaar werkplan;
- Het afstemmen van de work scope met de diverse stakeholders, o.a. Inspectie, Operatie en Constructie;
- Coördinatie/bewaking v/d voortgang en (benodigde) capaciteit wvb;
- Houden van dagelijkse scrum meetings en wekelijkse voortgang overleggen t.b.v. het project;
- Verzorgen van voortgangsrapportages en tijdig signaleren van knelpunten.
- Het participeren in en behandelen van scope changes en meerwerk;